Kurser tilbydes

Kurser tilbydes jobcentre, firmaer, fagforeninger etc.

Gennem 15 år har kurser i jobsøgning været en del af mit virke, ligesom jeg har haft et tæt samarbejde med virksomheder/arbejdsgivere, erhvervskonsulenter og andre samarbejdspartnere. Dette har tilsammen givet et solidt kendskab til den aktuelle arbejdsmarkedssituation, et godt indblik i de fleste brancher samt en stor erfaring med de problematikker, som mange støder på i en jobsøgningsproces.

Kurserne afholder jeg som en proceskonsultation, hvor kursisterne har mulighed for at stille spørgsmål i relation til deres egne oplevelser og behov.

Min erfaring omfatter kurser i jobsøgning for bl.a. A-kasser, foreninger, uddannelsesinstitutioner samt kommunale og EU-støttede projekter for bl.a. marginaliserede grupper.

Et ”standard” kursusforløb varer fra kl. 10.00 – 14.00/15.00 (afhængig af spørgelysten) og vil typisk omhandle følgende:

• Jobsøgning – hvor og hvordan?
• Find dine faglige og personlige ressourcer/kvalifikationer
• Hvordan sælger du dig selv bedst, når du søger job? (personlig bran3ding)
• Hvordan skriver du en ansøgning, der virker?
• Hvordan får du din ansøgning og dit CV til at ”arbejde sammen”?
• Hvordan optimerer du dine chancer til en samtale?

Pris: Kr. 7.800,-

Prisen inkluderer: Forberedelse samt 2 undervisere, men ekskl. materialer (ca. kr. 75,- pr. deltager) samt transport (statens takster) og fortæring på dagen.

Antal personer: Max. 15.


AV-Udstyr: På kursusstedet skal der være mulighed for benyttelse af AV-udstyr samt tavle eller flipover.

Der er mulighed for at forme et kursus efter individuelle behov og ønsker.