Anne Stryhn - Det skabende sprog

Kurser tilbydes jobcentre, firmaer, fagforeninger etc.

Gennem 15 år har kurser i jobsøgning været en del af mit virke, ligesom jeg har haft et tæt samarbejde med virksomheder/arbejdsgivere, erhvervskonsulenter og andre samarbejdspartnere. Dette har tilsammen givet et solidt kendskab til den aktuelle arbejdsmarkedssituation, et godt indblik i de fleste brancher samt en stor erfaring med de problematikker, som mange støder på i en jobsøgningsproces.

Kurserne afholder jeg som en proceskonsultation, hvor kursisterne har mulighed for at stille spørgsmål i relation til deres egne oplevelser og behov.

Min erfaring omfatter kurser i jobsøgning for bl.a. A-kasser, foreninger, uddannelsesinstitutioner samt kommunale og EU-støttede projekter for bl.a. marginaliserede grupper.

Et ”standard” kursusforløb varer fra kl. 10.00 – 14.00/15.00 (afhængig af spørgelysten) og vil typisk omhandle følgende:

  • Jobsøgning – hvor og hvordan?
  • Find dine faglige og personlige ressourcer/kvalifikationer
  • Hvordan sælger du dig selv bedst, når du søger job? (personlig branding)
  • Hvordan skriver du en ansøgning, der virker?
  • Hvordan får du din ansøgning og dit CV til at ”arbejde sammen”?
  • Hvordan optimerer du dine chancer til en samtale?

Pris: Kr. 7.800,-
 

Prisen inkluderer: Forberedelse samt 2 undervisere, men ekskl. materialer (ca. kr. 75,- pr. deltager) samt transport (statens takster) og fortæring på dagen. 
Antal personer: Max. 15. 
 
AV-udstyr: På kursusstedet skal der være mulighed for benyttelse af overheadprojektor samt tavle eller flipover. 
 


Der er mulighed for at forme et kursus efter individuelle behov og ønsker. 

Himmelev Sognevej 20,        4000 Roskilde       Tlf.: 4632 6050       as@annestryhn.dk